Standart Koruyucu Önlemler ve İzolasyon Önlemlerine Uyum Kursu


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi’ ve “Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi”nin iş birliği ile düzenlenen “Standart Koruyucu Önlemler ve İzolasyon Önlemlerine Uyum Kursu” 17.04.2021 tarihinde iki oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Kursun ilk oturumunda standart koruyucu önlemlere ilişkin Araş.Gör.Dr. Menevşe YILDIRIM sunumunu paylaşırken, ikinci oturumda Dr.Öğretim Üyesi Aysun ÜNAL izolasyon önlemlerine ilişkin paylaşımda bulunmuştur. Toplam 25 katılımcı (öğrenci ve öğretim elemanı) ile gerçekleşen kursta; el hijyeni, eldiven kullanımı, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, yüzey temizliği, atıkların ayrıştırılması, izolasyon uygulamalarının tarihçesi, temas izolasyonu, damlacık izolasyonu, solunum izolasyonu, sıkı temas izolasyonu konularına değinilmiştir. Sunumların yanısıra katılımcılara kısa video gösterimleri yapılmış ve egzersizler (kahoot, eşleştirme vb.) uygulanmıştır. Öğrencilerin özellikle; hasta grubuna göre öncelikli uygulaması gereken standart ve izolasyon önlemlerine ilişkin soruları kursta yanıt bulmuştur.

Son Güncelleme Tarihi : 28.04.2021 15:33

Son Etkinlikler