Koordinatörlükler ve Komisyonlar

KOORDİNATÖRLÜKLER VE KOMİSYONLAR

Fakülte UZEM Temsilcisi 
Hemşirelik Bölümü Erasmus Koordinatörü
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Erasmus Koordinatörü
Fakülte Farabi Koordinatörü
Muybis Veri Sorumlusu
Fakülte Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü
Fakülte Engelli Öğrenci Birimi Sorumlusu
Fakülte Risk Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Derya ALKAN 
Doç. Dr. Gonca KARAYAĞIZ MUSLU
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün ÖNCÜL
Dr. Öğr. Üyesi Gazi CONTUK
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİÇEKOĞLU
Dr.Öğr. Üyesi Özcan AYGÜN
Dr.Öğr.Üyesi Münevver OTUZOĞLU
Fakülte Sekreteri Özet DORUM
 

KALİTE KOMİSYONU

Başkan
Başkan Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
Üye
Prof. Dr. Fatmagül YUR
Dr. Öğr. Üyesi Derya ALKAN
Doç. Dr. Gonca KARAYAĞIZ MUSLU
Dr. Öğr. Üyesi PINAR ÇİÇEKOĞLU ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün ÖNCÜL
Fakülte Sekreteri Özet DORUM
 
AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU
Hemşirelik Bölümü 
Başkan
Üye
Üye
Doç. Dr. Gonca KARAYAĞIZ MUSLU
Dr. Öğr. Özcan AYGÜN
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİÇEKOĞLU ÖZTÜRK     
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Başkan
Üye
Üye
Prof. Dr. Fatmagül YUR
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün ÖNCÜL
Dr. Öğr. Üyesi Derya ALKAN
 
BİRİM/BÖLÜM WEB SAYFASI SORUMLULARI
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi İngilizce Web 

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Web 


Hemşirelik Bölümü Web


Beslenme ve Diyetetik Bölümü Web 
 
Öğr.Gör. Sultan Tutku BUDAK

Müh. Önder GÖÇER
Şef Mukaddes BAŞKAYA

Öğr.Gör.Elvan ŞAŞMAZ TÜRKMEN 
Bilg.İşl. Nuriye YONGACI

Arş.Gör.Büşra BAŞAR GÖKCEN 
V.H.K.İ.  Ozan AVCI
 
KANTİN, KAFETERYA VE YEMEKHANE DENETLEME KOMİSYONU
Başkan
Üye
Üye
Fak.Sekrt. Özet DORUM
Bilg.İşlt.Gülten LEVENT KARALAR
Memur Cengiz PALA
 
LABORATUVAR SORUMLULARI
Temel Bilimler
Hemşirelik Esasları
Dahiliye - Cerrahi 
Kadın Doğum - Çocuk
Beslenme ve Diyetetik
Dr. Öğr. Üyesi Gazi CONTUK
Öğr.Gör. Hatice BAĞCI
Öğr.Gör. Cemil YAVUZ
Öğr.Gör. Nurten KIRCAN
Öğr.Gör. Sibel ERDEM
 
BURS KOMİSYONU
Başkan
Üye
Üye
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Derya ALKAN
Öğr.Gör. Hatice BAĞCI
Öğr.Gör. Sultan Tutku BUDAK
Bilg. İşl. İlkay AYDEMİR
 
YATAY DİKEY AF UYUM KOMİSYONU
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Başkan
Üye
Üye

Hemşirelik Bölümü
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
 
Dr. Öğr. Üyesi Derya ALKAN
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün ÖNCÜL
Öğr. Gör. Sibel ERDEM


Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİÇEKOĞLU ÖZTÜRK
Dr.Öğr.Üyesi Münevver OTUZOĞLU
Öğr.Gör. Halise TASKIN DUMAN
Öğr. Gör. Nurten DENİZHAN KIRCAN
Öğr.Gör.Cemil YAVUZ
 

PERİYODİK KOMİSYONLAR

Oryantasyon ve Sıtkı Koçman Günleri 
Sağlık Haftası
Hemşirelik Haftası
Mezuniyet/Yemin Töreni
1. Sınıf Akademik Danışmanları
2. Sınıf Danışmanları
3.Sınıf Akademik Danışmanları
4. Sınıf Akademik Danışmanları
 
>