Koordinatörlükler ve Komisyonlar

KOORDİNATÖRLÜKLER

Hemşirelik Bölümü Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Gonca KARAYAĞIZ MUSLU
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Nilgün ÖNCÜL
Fakülte Farabi Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Gazi CONTUK

SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Özcan AYGÜN (Başkan)
Öğr.Gör. Arzu KIVRAK(Başkan Yrd.)
Öğr.Gör. Sibel ERDEM
Öğr.Gör. Elvan ŞAŞMAZ TÜRKMEN
Öğr.Gör. İsmail BAĞCI 

BURS KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Derya ALKAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Gazi CONTUK
Öğr.Gör. Hatice BAĞCI
Öğr.Gör. Sultan Tutku BUDAK
Öğr.Gör. Cemil YAVUZ

YATAY DİKEY AF UYUM KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Özcan AYGÜN (Başkan)      
Dr. Öğr. Üyesi Hülya BAYBEK
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün ÖNCÜL
Öğr.Gör. Arzu KIVRAK
Öğr.Gör. Halise TASKIN DUMAN
Öğr.Gör. Sibel ERDEM

KANTİN, KAFETERYA VE YEMEKHANE DENETLEME KOMİSYONU

Fak.Sekrt. Özet DORUM
Şef Bengü ÖZEL
Memur Cengiz PALA

WEB SAYFASI KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Derya ALKAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Özcan AYGÜN
Öğr.Gör. İsmail BAĞCI 
Öğr.Gör. Sultan Tutku BUDAK
Müh. Önder GÖÇER

BİRİM/BÖLÜM WEB SAYFASI SORUMLULARI

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Web Sayfası Sorumlusu Müh. Önder GÖÇER
Hemşirelik Bölümü Web Sayfası Sorumlusu Bilg.İşl.Nuriye YONGACI
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Web Sayfası Sorumlusu Veri Haz. ve Kontrol İşl. Ozan AVCI

MUYBİS VERİ SORUMLUSU

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİÇEKOĞLU

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Hemşirelik Bölümü 
Doç. Dr. Gonca KARAYAĞIZ MUSLU
Dr. Öğr. Üyesi Hülya BAYBEK
Dr. Öğr. Üyesi Gazi CONTUK
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Prof. Dr. Fatmagül YUR
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün ÖNCÜL
Dr. Öğr. Üyesi Derya ALKAN

BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA YAYIN ETİĞİ KURULU ÖĞRENCİ ARAŞTIRMALARI ALT KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Özcan AYGÜN (Başkan)
Doç. Dr. Gonca KARAYAĞIZ MUSLU
Dr. Öğr. Üyesi Hülya BAYBEK
EĞİTİM KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Özcan AYGÜN (Başkan)
Öğr.Gör. Nurten KIRCAN
Öğr.Gör. Cemil YAVUZ
Öğr.Gör. Elvan ŞAŞMAZ TÜRKMEN
Öğr.Gör. Halise TASKIN DUMAN

LABORATUVAR SORUMLULARI
Dr. Öğr. Üyesi Gazi CONTUK (Temel Bilimler)
Öğr.Gör.  Hatice BAĞCI (Hemşirelik Esasları)
Öğr.Gör. Cemil YAVUZ (Dahiliye - Cerrahi)
Öğr.Gör.  Nurten KIRCAN (Kadın Doğum - Çocuk)
Öğr.Gör. Sibel ERDEM (Beslenme ve Diyetetik)
KALİTE KOMİSYONU
Prof. Dr. Fatmagül YUR (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Derya ALKAN (Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Gonca KARAYAĞIZ MUSLU
Dr. Öğr. Üyesi PINAR ÇİÇEKOĞLU ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün ÖNCÜL
Fakülte Sekreteri Özet DORUM
RİSK YÖNETİM EKİBİ
Dr. Öğr. Üyesi Derya ALKAN (Risk Koordinatörü)
Doç.Dr. Gonca KARAYAĞIZ MUSLU
Dr. Öğr. Üyesi Özcan AYGÜN 
Fakülte Sekreteri Özet DORUM 
Bilg.İşlt.Gülten LEVENT KARALAR

PERİYODİK KOMİSYONLAR

Oryantasyon ve Sıtkı Koçman Günleri
    1. Sınıf Akademik Danışmanları
Sağlık Haftası
     2. Sınıf Danışmanları
Hemşirelik Haftası
     3.Sınıf Akademik Danışmanları
Mezuniyet/Yemin Töreni
     4. Sınıf Akademik Danışmanları
 
>