Öğrenci Panosu

Bu sayfa sık güncellenmektedir. Öğrencilerimizin belirli aralıklar ile bu sayfayı kontrol etmelerini rica ediyoruz.
 
Duyuru Tarihi Konusu İçerik
05.12.2022 Anket
"Kastamonu Mutfağına Hızlı Bir Bakış"
Kastamonu Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünün ilgi yazısı ile Tabiat, Kültür, Tarih, İnanç, Kış ve Deniz Turizmi gibi alanlarda güçlü potansiyeli olan kadim şehir Kastamonu ilinin Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri adaylığı için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kastamonu mutfağının ülkemizde bilinirliğini ölçmek üzere hazırlanmış ola anket 23 Aralık 2022 tarihine kadar ulaşılabilir.
Link: "https://forms.gle/ZcJvcZcaKG3Vbe986"
11.10.2022 Anket Bilgi Teknolojileri ve Sosyal İletişim Kurumu Bakanlığının "Öğretmen, Öğrenci ve Ebeveynlere Yönelik İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Becerilerinin Ölçülmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Saha Çalışması" projesi başlatılmış, Proje kapsamında yapılacak çalışmalardan biri de "Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İletişim Becerileri ve Sosyal Kaygı Durumları ile İlişkisinin İncelenmesi" çalışmasıdır. Bu çerçevede düzenlenen ankete aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilmektedir.
https://forms.gle/2BRUN3xJxELYJwvS9
03.10.2022 Bozok Akademi Tanıtımı Kitlesel Çevrimiçi Açık Ders platformu olan Bozok Akademi isteyen herkese açık ve ücretsiz bir öğrenme olanağı sunmaktadır. Bu doğrultuda, e-devlet şifresine sahip olan herkes, internet erişimi olan her ortamda Bozok Akademi'de yer alan derslere kayıt olabileceklerdir. Dersleri başarıyla tamamlayan katılımcılar ders tamamlama belgesi almaya hak kazanacaklardır. Bozok Akademi'de dersler 03.10.2022 tarihinde başlayacak olup, derslere kayıtlar devam etmektedir.
Açılmış olan dersleri incelemek ve kayıt olabilmek için https://akademi.bozok.edu.tr adresi ziyaret edilebilmektedir.
03.10.2022 Sıtkı Koçman Vakfı Burs Başvuru Duyurusu 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde de SKV Burs, Destek ve Ödül Yönergeleri şartlarını taşıyan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere burs verecektir.
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı bursları için başvurular  01 - 31 Ekim 2022  tarihleri arasında yapılacaktır. Muğla ilçelerinde okuyan öğrenciler müracaatlarını eğitim gördüğü Okul Yönetimi aracılığı ile ya da posta yolu ile Vakfa göndereceklerdir.
Bursla ilgili duyuru Vakfın resmi internet sitesi olan www.sıtkıkocmanvakfı.org.tr adresinde yayınlanmış olup, öğrencilerimiz buradan gerekli formlara ve bilgilere ulaşabilirler.
29.09.2022 Jean Monnet Burs Programı 2023-2024 Akademik Yılı Başvuruları Jean Monnet Burs Programının 2023-2024 akademik yılına ilişkin başvurular 12 Eylül 2022 tarihinde başlamıştır. Başvurular 15 Kasım 2022 tarihinde sona erecektir.
Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
2023-2024 akademik yılında 160 civarında kişinin yararlanabileceği Jean Monnet Burs Programı kapsamnda kamu sektörüne %50, üniversitelere %30, özel sektöİe ise %20 oranında kontenjan aynlmıştır, Bursun kapsamı, başluru koşullan ve sınav süirecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeler Avnıpa Birliği Başkaılığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monoet Bıırs Programının (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinde yer almaktadır.
28.09.2022 Vehbi Koç Vakfı Burs Duyurusu Üniversitemiz öğrencisi olup, Vehbi Koç Vakfı bursları kapsamında 20 adet lisans bursu tahsisedildiğine (geçmiş yıllarda burs almış ve bursu devam etmekte olan öğrenciler bu sayıya dahil olacağı) dair Vehbi Koç Vakfı Başkanlığından alınan ilgi yazı ekte gönderilmektedir (KVKK Kapsamına girdiğinden yayınlanmadı, Öğrenci Bürosundan Bilgi alabilirsiniz.)
Burs başvuruları ve mevcut bursiyerlerin bilgi güncellemeleri ile başvuru belgeleri 19 Eylül - 07 Ekim 2022 tarihleri arasında onlineolarak https://www.vkv.org.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır.

İlgili yazı için tıklayınız.
20.09.2022 Türk Eğitim Vakfı Burs Duyurusu Türk Eğitim Vakfının öğrencilere 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Eğitim (Yükseköğretim) Bursu, Üstün Başarı Bursu ve Üstün Başarı Sanat Bursu ile ilgili duyuru metinleri aşağıdadır.
Başvuru için: http://burs.tev.org.tr/ 
Başvuru Tarihleri: 12 Eylül- 2 Ekim 2022.

Ek-1 TEV ÜBB Sanat Bursu Duyurusu 2022-2023
Ek-2 TEV Üstün Başarı Bursu Duyurusu 2022-2023
EK-3 TEV Eğitim (Yükseköğrenim) Bursu Duyurusu 2022-2023
05.09.2022 TESYEV Burs Duyurusu Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Yüksek Öğrenim Öğrencileri TESYEV Bursu Duyurusu
(TESYEV bursu karşılıksızdır. TESYEV bursiyerliği için aday olma şartları; 1. Engel durumu % 40 ve daha yukarı derecede olmalıdır. 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.... devamı duyuru metnindedir.)
Formlar eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı ve ekinde istenilen belgelerle birlikte 14 Ekim 2022 tarihine kadar Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilesi gerekir.

- Duyuru Metni
- Taahütname
- Başvuru Formu
11.08.2022 Eğitim, Bilimselgezi, Atölye, Sergi, Çalıştay, Fidan Dikimi İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi Projesi
https://iklim.kastamonu.edu.tr/
11.08.2022 Anket Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gül ÖNCEL tarafından hazırlanan; "Elektronik Atık Farkındalığının Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Davranışları Üzerindeki Etkisi" isimli çevrimiçi anket bağlantısı: https://tr.surveymonkey.com/r/TurkeyRecycling
06.07.2022 Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor
(Y³)
Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y³) Programı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başta yapay zekâ olmak üzere yenilikçi yazılım teknolojilerinde savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu kritik alanlarda yetkinliğini belgelemek isteyen araştırmacı, akademisyen ve firmalara fırsat vererek ilgili alanlarda kabiliyet haritasının genişletilmesi amacıyla başlatılmıştır. Yarışmalarda yüksek performans gösteren katılımcılarla SSB bünyesinde gerçekleştirilen projelerde ortak çalışmalar yürütebilmesi hedeflenmektedir.
Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y³) 3. Dönem yarışmaları kapsamında; Simülasyon ortamında kara ve hava araçları için geliştirilen pekiştirmeli öğrenme algoritmalarının yarışacağı “Pekiştirmeli Öğrenme Tabanlı Sürü Stratejisi Geliştirme Yarışması” Sentetik veri üretme algoritmaları yarışacağı “Üretici Çekişmeli Ağlar (GAN) ile Sentetik Veri Üretme Yarışması” Geniş alan gözetleme kamera görüntülerinden hareketli hedeflerin takibi için güzergâh birleştirme algoritmalarının yarışacağı “Hareketli Hedef Takibi için Güzergâh Birleştirme Yarışması” için başvurular başlamıştır.
Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2022
Başvuru Adresi: https://y3.ssyz.org.tr/ 
06.07.2022 Anket:
Sağlıklı Beslenme Bir Tercih mi Yoksa Ekonomik mi?
Bu anket formu, “Sağlıklı Beslenme Bir Tercih mi Yoksa Ekonomik mi?: Tüketicilerin Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Niyetleri Üzerine Kapsamlı Bir Model Önerisi” adlı makale çalışması için hazırlanmıştır.
Dr. Öğr. Üyesi F. Görgün DEVECİ
Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Sena GÜLTEKİN
Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü, İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı
Çalışmaya ait Google Formlarda oluşturulan online anket linki: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHht0X7zZtEkXLkwE1V-OuNh6W_I5kYow0ix02nOFztd6wHA/viewform
17.06.2022 İklim Krizi Farkındalığı Anketi Sevgili öğrenci arkadaşımız, çevre kirliliği ve İklim krizi günümüzde sağlığımızı, geleceğimizi tehdit eden en önemli sorunlardır. Bu konuya dikkat çekmek için Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencilerimizle "İklim krizinin sağlığımız ve çevremize etkileri" konulu ÖÇM kapsamında planladığımız “Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Çevre SorunlarıVe İklim Krizi İle İlgili Farkındalıklarının Değerlendirilmesi. Anket Çalışması”  başlıklı anketimize katılımınız bizi mutlu edecektir.
 
 Ortalama 5 dakikanızı alacak bu anketle üniversitemiz öğrencilerinin iklim krizi ile ilgili farkındalıklarını araştırmayı amaçladık. Anket sonunda elde edeceğimiz bilgiler bize bundan sonra iklim krizi ile ilgili yapacağımız etkinlikler için yol gösterici olacaktır. Anketimize katılmanız projemizin devamı için bize yardımcı olacaktır. Katılımınız için teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Sebahat GENÇ - Proje Yürütücüsü - MSKÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD
 Ankete ulaşmak için bağlantıyı tıklayınız!
Link:  https://docs.google.com/forms/d/1KBDdYFn7ECXWPP7wVmEINXJh5vecuS8B2sM2i8ywQv4/viewform?edit_requested=true
07.04.2022 2022 Yılı Gençlik Kampları Muğla Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2022 Yılı Gençlik Kampları Konulu Yazı;
Gençlerin çeşitli sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerle tanışmalarını temin etmek gençlerin serbest zamanlarının çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Bakanlığımızca "2022 Yılı Gençlik Kampları" düzenlenecektir.
1 - 2022 Yılı Gençlik Kampaları Uygulama Talimatı (22 Sayfa)
2 - 2022 Yılı Kamp Dönemleri ve Kontenjanları
05.04.2022 14. Uluslararası MEB ROBOT Yarışması Başvuruları Başladı 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması, bu yıl 13-16 Haziran 2022 tarihleri arasında Şanlıurfa’da GAP Arena Spor Salonu ve Yerleşkesinde yapılacaktır. Yarışma, “Göbeklitepe” teması ve “Ahican Tarihin Sıfır Noktasında” sloganıyla 12 kategoride gerçekleştirilecektir.
Ortaokul, lise ve yükseköğretim öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya başvurular 7 Mart 2022 tarihinde başlamıştır. Detaylı bilgi ve başvuru için robot.meb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
14.03.2022 Gençler Adriyatikten Çin seddine kendinizi keşfetmeye hazır mısınız? Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı
Detaylı bilgi ve kayıt için: www.tudva.org

Mustafa Kemal Atatürk: Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim dostumuzun idaresinde dili, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür... İnanç bir köprüdür... Tarih bir köprüdür... Köklerimize inmeli ve onların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekir. (29 Ekim 1933, Çankaya Köşkü)
 
10.03.2022 Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları İlgililerin 15 Mart 2022 tarihine kadar https://gencizbiz.gsb.gov.tr e-posta adresine başvuru formlarını göndermeleri veya 11. madde de yer alan belirli kategorilerde sorumlu iletişim bilgileri verilen gençlik liderleri ile iletişim sağlamaları rica ederiz.

1 - Ses Yarışması Talimatnamesi (19 Sayfa)
2 - Şiir Okuma Yarışması Talimatnamesi (14 Sayfa)
3 - Tiyatro Yarışması Talimatnamesi (18 Sayfa)
4 - Bilgi Yarışması Talimatnamesi (17 Sayfa)
5 - Münazara Ligi Talimatnamesi (21 Sayfa)
Afişler
6 - Bilgi Yarışması Afiş
7 - Münazara Yarışması Afiş
8 - Ses Yarışması Afiş
9 - Şiir Yarışması Afiş
10 - Tiyatro Yarışması Afiş
11 - Sorumlu Gençlik Liderleri İletişim Bilgileri - Öğrenci Bürosundan bilgi alabilirsiniz.
09.03.2022 TÜBİTAK 1512 BİGG AKDENİZ TÜBİTAK’tan Yenilikçi İş Fikirlerine 200.000 TL sermaye desteği.
2022-1 Çağrı Dönemi Başvuruları Başladı.
Detaylı Bilgi ve Başvuru: http://bigg.akdeniz.edu.tr/
08.03.2022 İnsan Hakları Projesi (Güncelleme) İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk Projesi; Proje ve sertifika program uygulamaları hakkında geniş bilgiye aşağıya linkleri çıkarılan web sitelerinden ulaşılabilmektedir.
Proje Bilgi Linkleri:
https://birimler.atauni.edu.tr/insan-haklari-ve-siddetle-mucadele-bilincini-guclendirmeuygulama-ve-arastirma-merkezi/ (*10.03.2022 - ulaşılabilir değil)
https://insanhaklari.mcbu.edu.tr/
http://www.hegemvakfi.org.tr/
https://sosyalarabuluculuk.org/
08.03.2022 Afiş Yarışması -  Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme  Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin uyuşturucuile mücadele alanında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla, üniversite öğrencilerine yönelik "Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Afiş Yarışması" düzenlenmiştir.
Ödüller:
1.lik Ödülü; ---- 15.000 TL
2.lik Ödülü; ---- 10.000 TL
3.lük Ödülü; ---- 5.000 TL
2 Mansiyon Ödülü --- 2500’er TL
Yarışmacıların eserlerini şartnamenin 6. maddesinin e bendine uygun bir şekilde, 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 18.45’e kadar www.narkoyarisma.com adresinden tarafımıza göndermeleri gerekmektedir.
Ekler::
1- Şartname
2- Afiş
04.03.2022 Kısa Film Yarışması Yarışmanın Adı: Kahramanlık Destanları
Şehrimin Kahramanı - Şehrimin Şehidi
Yarışmanın Konusu: 81 İlden 81 Şehidimizin kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı www.kahramanlikdestanlari.org internet sitesinde bulunan ‘Kahramanlık Destanları’ kitabında yer alan şehitlerimizin hikayeleri.
https://kahramanlikdestanlari.org/
04.03.2022 BİGG DÜNYA Programı yeni dönem başvuruları başladı! Akıllı Ulaşım, Enerji ve Temiz Teknolojiler, Akıllı Üretim Sistemleri, İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık
ve İyi Yaşam, Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme alanlarında iş fikri olan girişimcilere ön ödemeli 200.000
TL hibe desteği sağlayan TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programının 1. aşama faaliyetlerinin
yürütüldüğü ve desteklendiği, BİGG DÜNYA Programı yeni dönem başvuruları başladı!

Daha fazla bilgi ve başvuru için: https://biggdunya.com/
03.03.2022 Düzce Üniversitesi "İstihdam Meleği" Projesi Düzce Üniversitesi "İstihdam Meleği" projesi ile mesleki eğitime yalnızca iş yeri eğitimi ve/veya staj kapsamında değil, bire bir Öğrenci-Firma eşleşmesi bakış açısıyla bütüncül yaklaşan yeni ve farklı bir model hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
Broşür için tıklayınız.
Resmi Yazı için tıklayınız.
web sayfası: https://duzce.edu.tr/diger/istihdammelegi/7588/genel-bilgi
22.02.2022 TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) Tanıtımı Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğünce 02.03.2022 Çarşamba günü saat 14.00'de çevrimiçi olarak "TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı ((BİGG) )Tanıtımı, TeknoparkBilgilendirmesi ve Tecrübe Paylaşımı Etkinliği" düzenlenecektir. BİGG Destek Programı ilegirişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdamyaratmapotansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerindesteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır. İlgili etkinliğe katılım için 02.03.2022 Çarşamba günü saat 10.00'a kadar https://forms.gle/P368fuj6q7FX9dtd7 adresinden kayıt formunun doldurulması gerekmekte olup, kayıt yaptıran katılımcılarımıza online katılım linki e-posta ile gönderilecektir.
Afiş
22.02.2022 Karbon Yakma Yağ Yak - Bisiklet Etkinliği Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ve İlimiz Valisi Sayın Orhan TAVLI ile Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Hüseyin ÇİÇEK'in katılacakları "Bisiklet Etkinliği" Programı aşağıda sunulmuştur

Başlama Tarih/Saati :26 Şubat 2022 - 10:00
Başlangıç Yeri :         Fethiye sahil bandı Türk Büyükleri Anıtı önü
Varış Yeri :                 Fethiye Beşkaza Yerleşkesi.
17.02.2022 Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 21-22 Mart 2022 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı etkinliği EgeÜniversitesinin ev sahipliğinde ve Üniversitemizin de katkılarıyla İzmir Fuar alanında gerçekleşecek EgeBölgesi Kariyer Fuarında, paydaş olarak belirlenen Üniversitelerin yanı sıra iş dünyasından firmalar da sponsor veya katılımcı olarak yer alacaklardır.
Etkinliğe katılmak isteyen öğrenci ve mezunların https://www.yetenekkapisi.org/register webadresi ile hizmet veren Yetenek Kapısı platformuna kayıt olmaları ve platform üzerinden Ege Bölgesi Kariyer Fuarına katılım başvurularını yaparak QR kodu almaları gerekmektedir.
17.02.2022 Yeniden Asya Sertifikalı Eğitim Programı Duyurusu Yeniden Asya Girişimi kapsamında, Asya coğrafyasının jeo-stratejik ve jeo-ekonomik açıdan artan önemi ışığında, genç kuşaklarda bu konuda farkındalık oluşturulmasına ve Asya konusunda insan kaynağı havuzu oluşumuna katkı sağlamak amacıyla; Bakanlıkları Asya Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı işbirliğiyle üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim programı düzenleneceği bilgisi iletilmektedir.
Yeniden Asya Sertifikalı Eğitim Programı web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
- Duyuru metni
- Afiş
- Dilekçe örneği
- Başvuru Formu
- Eğitim Programı
- Rıza Beyanı
- Aydınlatma Metni
11.02.2022 KTÜ 
TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek (BİGG) Programı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek (BİGG) Programı’na ön başvurular 14 Mart 2022 tarihine kadar devam edecektir.

Detaylı bilgi ve başvuru için: https://bigg.ktu.edu.tr/
Son Başvuru tarihi: 14.03.2022
01.02.2022 Bilge Fikirler Yarışması Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi öncülüğünde 20-21.05.2022 tarihlerinde , ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin; ormancılık, hayvancılık, tarım ve madencilik temalarında fikirlerinin desteklenmesi amacıyla yapılması planlanan MSKÜ Bilge Fikirler Yarışmasına 31.03.2022 tarihine kadar (http://mskubilgefikirler.org/) web sayfasından başvurulabilecektedir.
26.01.2022 Teknofest 2022 Bir yıl İstanbul bir yıl Anadolu’nun başka bir şehrinde düzenlenen Teknofest beşinci yılında Samsun’a taşınmaktadır. 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bir parçası olmak ve yarışma başvurularını gerçekleştirmek için teknolojiye ilgi duyanlar https://www.teknofest.org/tr/ adresine davet edilmektedir. 
Yarışmalara başvuru için belirlenen son tarih: 28 Şubat 2022
21.01.2022 TeestDaF Dijital TestDaF sınavı TestDaF (Yabancı dil sınavı olarak Almanca) ileri düzeyde bir dil sınavdır (B2 / C1). Almanyada üniversite eğitimi almak isteyenlerin bir lisans veya yüksek lisans programına kabul alabilmesi için yeterli dil becerisine sahip olduklarını belgelemeleri gerekir.
Bunu TestDaF sınavı ile belgeleyebilirsiniz. Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, TestDaF için lisanslı bir kurumdur. Kurumumuzda her yıl dijital TestDaF sınavı düzenlenmektedir.
 Daha Geniş Bilgi ve sınav tarihleri için: http://www.ydyo.hacettepe.edu.tr/tr/menu/testdaf_-209 ziyaret edebilirsiniz.
08.12.2021 Eğitimler, Kurslar Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Kursları Web sayfası (http://www.ydkydyo.hacettepe.edu.tr/) tıklayınız.
08.12.2021 Eğitimler, Kurslar Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecek olan kursların ön başvuruları başlamıştır. Eğitim programlarına ilişkin detaylı bilgilere https://bozok.edu.tr/bosuyam  adresinden adresinde yer almaktadır.

08.12.2021
GEKA - Güney Ege Turizm Tanıtım Portalı Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) "Güney Ege Turizm Tanıtım Portalı"
Güney Ege Turizm Haritası - Güney Ege bölgesindeki turistik destinasyonlar
https://www.guneyegeturkiye.com/
https://geka.gov.tr/
Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA)  ilgili yazı için tıklayınız.
     
08.12.2021 Gelecek Gençlerin - Kültür Endüstrileri Destek Programı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, müzik, görsel sanatlar, sinema, tiyatro, kitap ve yazılı basın, radyo ve televizyon yayıncılığı, reklamcılık, tasarım, performans sanatları, yazılım ve bilgisayar oyunları gibi yaratıcı üretim süreçlerine  dayanan  kültür  endüstrilerinin  sahip  olduğu  ekonomik  potansiyelini  ortaya  çıkararak gençlerimizin kültür endüstrileri alanında aktif olarak yer almalarının desteklenmesi amacıyla "Gelecek Gençlerin/Kültür Endüstrileri Destek Programı" oluşturulmuştur.
Programın genel hedefi, gençlerin kültür endüstrileri alanındaki yaratıcılık ve girişimcilik kabiliyetlerinin desteklenmesi ve bu suretle gençlerin kişisel gelişimlerinin yanı sıra uzun vadede ülkemiz kültür endüstrilerine katkı sunmalarıdır. Program Kültür Endüstrileri odağında "Girişimcilik" ve "Yenilikçi Modellerle Eser Üretme Becerileri" olmak üzere öncelikli iki ana eksende tasarlanmış olup geliştirilecek projelerin süresi 6 ila 12 ay; hedef kitlesi 16-29 yaş aralığındaki gençler olarak belirlenmiştir.
Bahse konu destek programına başvurular, 24 Kasım 2021 tarihi ile 24 Aralık 2021 tarihleri arasında, https://gelecekgenclerin.ktb.gov.tr  adresinde yer alan başvuru sistemi üzerinden yapılabilecektir.
Destek Programı Duyurusu
Çağrı Metni
Proje Destek Kılavuzu
03.12.2021 İstanbul Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi StratCom Summit’21; İstanbul Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi Stratejik iletişim alanında bilgi ortamını şekillendiren ve sorunları tartışan öncü bir platform haline gelmeyi ve Türkiye’yi bu alanda uluslararası bir çekim merkezi yapmayı amaçlamaktadır. StratCom Summit, dünya çapında uzmanları bir araya getirerek kurumlar arası etkileşimi artırmayı ve karşılıklı tecrübe paylaşımını hedeflemektedir. Dünyanın her yerinde düzenlenecek olan tanışma günleri, yayınlar, paneller ve bir çok farklı etkinlik ve proje ile devam edecek Stratejik İletişim Zirvesi, yıllık bir zirve olmanın ötesinde, Türkiye’yi tüm dünyada 365 gün temsil edecek ve stratejik iletişim alanındaki en iddialı markayı oluşturacaktır.
Türkiye’nin stratejik iletişimdeki gücünü yansıtan yeni markası, Stratejik İletişim Zirvesi ilk kez 11-12 Aralık 2021’de İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. StratCom Summit, Dünya çapında uzman ve liderlerin bir araya geleceği, uluslararası arenada stratejik iletişimin devamlı olarak ihtiyaç duyduğu merkez ve platform olmayı hedefliyor.
Deytaylı bilgi için: https://www.stratcomsummit.com/
19.11.2021 Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu W2W-Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu, zaman ve mekan sınırı olmaksızın çevrimiçi olarak 7/24 erişilebilecek ve tamamen ücretsiz olacaktır. Platformda yer alan mentorluk modülü aracılığıyla hiç ihracat yapmamış veya ihracata yeni başlamış olan kadın girişimciler ile uzun süredir ihracat yapmakta olan, ihracat tecrübesi yüksek firmaların bir araya getirilmesi sağlanacaktır. Böylece tecrübeli kadın girişimciler, ihracat süreçlerine ilişkin bilgilerini ve bu süreçlere ilişkin deneyimlerini kadın girişimcilere aktarabileceklerdir. Bu platformda ayrıca kadın girişimcilerin B2B network ağı oluşturmasına imkân verecek bir iletişim ve bilgi paylaşımı içeren bağlantılarım modülü, kadın girişimci firmalar arasında sektör ve şehir bazında filtreleme yapılabilen sektörler modülü ihracat süreçlerine ve Bakanlığımız devlet desteklerine ilişkin detaylı bilgiler ile çeşitli konularda hazırlanmış ders programlarını içeren eğitim modulü yer almaktadır.
Platforma "https://w2w.ticaret.gov.tr/" adresinden ulaşabilirsiniz.
03.11.2021 Anket Anket, "Afetlerde İnsani Yardım Yönetişimi Üzerine Bir Model Önerisi" isimli araştırma için, yakın dönemde (5 yıl içerisinde) Türkiye'de gerçekleşen deprem, sel, yangın vb. afetlerinin herhangi birine maruz kalmış veya afet yardımlarından yararlanmış olan kişiler için çevrimiçi anket yöntemi ile veri toplanması amacıyla düzenlenmiştir.
Araştırma Linki:https://forms.gle/JWQPRmoPfhd4VvLW9
Anket afişine ulaşmak için tıklayınız.
Resmi Yazıya ulaşmak için tıklayınız.
02.11.2021 Yemek Bursu MSKÜ Yemek Bursu
2547 Sayılı Kanunun 46. Maddesi ile Üniversitemiz Ücretsiz Yemek Yardımı Yönergesi doğrultusunda Fakültenizde kayıtlı, başarılı ve maddi durumları iyi olmadığı tespit edilen öğrenciler ile alanında başarılı olan (Üniversitemiz adına başarı elde etmiş olması kaydıyla) öğrencilerimize ekte yer alan kontenjanlar çerçevesinde ücretsiz yemek yardımı yapılacaktır.
MSKÜ ücretsiz yemek yardımı kontenjanı listesine ulaşmak için tıklayınız (Fakültemizin kontenjanı 6 kişidir).
Ücretsiz Yemek Yardımı Başvuru Formuna (excel formatındadır) ulaşmak için tıklayınız.
02.11.2021 Şiir Yarışması Peygamberimiz ve Vefa Toplumu konulu şiir yarışması (son başvuru tarihi 12 Kasım 2021) açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.
26.10.2021 Burs Duyurusu Jean Monnet Burs Programı 2022-2023 Akademik Yılı Başvuruları Başladı! web sayfasına ulaşmak için tıklayınız. 
19.10.2021 TÜBİTAK 1512 Teknogirişim
Sermayesi Desteği Programı
TÜBİTAK 1512 BiGG YEŞİL BÜYÜME Teknogirişim
Programı 200.000 TL Hibe Desteği – Başvurular Başladı!

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.
19.10.2021 Atatürk’e Saygı Gençlik Yol Koşusu Üniversitemizce, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürkün anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ATATÜRKE SAYGI GENÇLİK YOL KOŞUSU nun yirmisekizincisi 10 Kasım 2021 Çarşamba günü kadınlar ve veteranlar için saat 11:15, erkekler için 11.35de gerçekleştirilecektir. Söz konusu koşuya katılacak öğrencilerin harcırah (yol-yevmiye) giderleri Rektörlüğümüzce karşılanacaktır.
İlgili Röktörlük açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.
19.10.2021 Ulusal STEAM Yarışması Bilimi ve teknolojiyi halkla buluşturarak bilimsel anlayışı geniş toplum kitlelerine yayabilmek, katılımcılara yaparak yaşayarak öğrenme deneyimi yaşatabilmek, bilim-teknoloji-toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılmasını sağlamak amacıyla TÜBİTAK, Manisa Valiliği ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öncülüğünde paydaş kurumların iş birliği ile 24-27 Kasım 2021 tarihleri arasında bilim şenliği yapılması planlanmaktadır.
Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi https://bilimsenligi.mcbu.edu.tr/ web adresinde yayınlanmış olup başvurular aynı web adresi üzerinden yapılacaktır.
12.10.2021 "Sosyal Dışlanma" konulu söyleşi Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi tarafından"Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü" kapsamında düzenlenen Gören Kalpler Eğitim Derneği Muğla İl Temsilcisi Seher YILMAZER'in sunumuyla "Sosyal Dışlanma" konulu söyleşi, 15 Ekim 2021 tarihinde Saat 14.00'da Atatürk Kültür Merkezi B Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
Afiş için tıklayınız!
29.09.2021 THK Eğitim Duyurusu Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü'nün 27.09.2021 tarihli ve E- 12835085-199-8881 sayılı yazısı Türk Hava Kurumu Üniversitesinden alınan Yaşam Boyu Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAGEM) bünyesinde İHA1 Ticari Pilotluk Eğitimi, İHA2 Ticari Pilotluk Eğitimi, İHA Arama Kurtarma Eğitimi, İHA Harita Üretimi Eğitimi, Drone Sistem Eğitimi, Model Uçak Eğitimlerine ilişkin tanıtım broşürlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
EK-1 1058524_İHA1 Ticari Pilotluk Eğitimi Broşür
EK-2 1058567_IHA2 Ticari Pilotluk Eğitimi Broşür
EK-3 1058540_İHA Arama Kurtarma Eğitimi Broşür
EK-4 1058541_İHA Harita Üretim Eğitimi Broşür
EK-5 1058543_Drone Sistem Eğitimi Broşür
EK-6 1058544_Model Uçak Eğitimi Broşür
15.09.2021 Vehbi Koç Vakfı Burs Duyurusu Vehbi Koç Vakfı Burs Rehberi'ni (2021/2022) pdf formatında açmak için tıklayınız.
Basvuru tarihleri: 13 Eylül- 15 Ekim 2021 
Burs basvurularınızı www.vkv.org.tr adresinden yapabilirsiniz.
Pdf biçimindeki Burs Başvuru Göreseli için tıklayınız.
09.09.2021 TİSK MCV Yarının Sağlıkçıları Burs Programı Duyurusu Hk. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Vakfı bu yıldan itibaren ise var oluş amacına hizmet edecek şekilde, tıp öğrencilerine ve sağlık alanında eğitim gören başarılı üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlayacaktır.
Açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.
Duyuru Afişne ulaşmak için tıklayınız.
09.09.2021 Lisans ve Llisansüstü Burs Duyurusu Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığının "Lisans ve Lisansüstü Burs Duyuru Afişi" ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan ilgi yazı ve afişe ulaşmak için tıklayınız.
01.09.2021 Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Bursu Duyurusu Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Bursuna başvurmak isteyen-duyuruda belirtilen şartları sağlayan öğrencilerin,  www.tesyev.org adresinde bulunan müracaat formu ve eklerini 08 Ekim 2021 Cuma gününe kadar Fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir.
Türkiye Engeliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Yükseköğrenim Öğrencileri TESYEV Bursu Duyurusu
05.08.2021 Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri Hk. Yunus Emre Enstitüsünden alınan ilgide kayıtlı yazıda, UNESCO tarafından Yunus Emre'nin vefatının 700.yılına atfen 2021 yılının "Yunus Emre" yılı olarak belirlendiği bildirilerek, Cumhurbaşkanlığımızın 29.01.2021 tarihli 2021/1 sayılı genelgesi ile 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe" yılı olarak kutlanmasının kararlaştırıldığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, Enstitüleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında farklı alanlarda çok sayıda etkinliğin gerçekleştirilmesinin planlandığı, bu çerçevede "Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri" verileceği ve söz konusu ödüller vasıtasıyla Türk kültürünü ve Türkçeyi dünyaya tanıtan kişi, kurum ve kuruluşlar ile bu amaca hizmet eden evrensel kıymete sahip eserlerin dünya kamuoyunun gündemine getirilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir. Ayrıca, ilgili ödüllere başvuruların 01 Temmuz-15 Ekim 2021 tarihleri arasında https://basvuru.yee.org.tr internet adresinden çevrimiçi olarak yapılabileceği yapılabileceği bildirilmekte olup, aynı adresten adaylık ve aday gösterme şartlarına ilişkin kılavuza, ödüllerle ilgili afiş, sosyal medya tasarımlarına ise https://bulut.yee.org.tr/s/bHLYwJignWSKDje internet adresinden erişilebileceği vurgulanmaktadır.
28.07.2021 'Mehmet Âkif ERSOY ve İstiklâl Marşı'' İllüstrasyon Yarışması Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2021 yılı İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Âkif ERSOY'u anma etkinlikleri kapsamında basılı veya basılı olmayan tüm Üniversite çalışmalarında kullanılmak üzere "Mehmet Âkif ERSOY ve İstiklâl Marşı" İllüstrasyon yarışması yapılacaktır. Yarışmaya başvurular 06/08/2021- 03/09/2021 tarihleri arasında olup, yarışmaya ilişkin şartname, başvuru formu ve afiş'e ulaşmak için tıklayınız. 
28.07.2021 2021 Türkiye Afet Yılı
Afet Farkındalık Eğitimi
Çevrimiçi Afet Farkındalık Eğitimi Dersini henüz almamış olan öğrencilerimizin yaz okulu döneminde  dys.mu.edu.tr üzerinden derse katılımları önemle rica olunur.
 
28.07.2021 Anket - Hidrolize Kolajenin Üretimi, Fonksiyonel Özellikleri ve Tüketici Algısı Üzerine Bir Araştırma Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Prof. Dr. Selman TÜRKER danışmanlığında Gıda Mühendisi Cennet AVCI tarafından yürütülmekte olan “Hidrolize Kolajenin Üretimi, Fonksiyonel Özellikleri ve Tüketici Algısı Üzerine Bir Araştırma’ başlıklı yüksek lisans tez çalışması için hazırlanmıştır.

Bu çalışmada, tüketicilerin; kolajen, jelatin ve hidrolize kolajen hakkındaki bilgi, tutum ve farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBrbD-6G-QWP6yw-NoJSKbkbdEKJ3i_0ZkipnboZtFSe-BZQ/viewform 
28.07.2021 Anket - Türkiye’de Bir Yatırım Aracı Olarak Kripto Paralar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğretim elemanlarınca hazırlanan “Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Türkiye’de Bir Yatırım Aracı Olarak Kripto Paralar” başlıklı çevrim içi ankete ulaşmak için tıklayınız. (https://forms.gle/cSNfTq7nxSq5ZToq8
 
25.06.2021 Uluslararası Öğrenci Sempozyumu UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) ve Samsun ve 19 Mayıs Üniversiteleri iş
birliğinde VII. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 1-3 Ekim 2021 tarihleri arasında Samsun’da
düzenlenecektir. Sempozyuma Türkiye`de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin ve diğer tüm
araştırmacıların katkı sunmaları hedeflenmektedir.
Duyuru Metni
Sempozyum Adresi: http://www.internationalstudentsymposium.com/sempozyum/
23.06.2021 Anket: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Bu anket, Marmara Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Halil Ekşi, Doç. Dr. Durmuş Ümmet, doktora öğrencisi Umut Kermen ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji bölümü araştırma görevlisi Hasibe Arıcan tarafından, Üniversite öğrencilerinin İnternet ve sosyal medya kullanımı ile çeşitli davranışlarını incelemek maksadıyla hazırlanmıştır.

Bağlantı: https://docs.google.com/forms/d/1SApKM5VL-YVje9OMyvnrvF8uwRVkUvOczqYPsyjk20k/edit
10.06.2021 Anket:  Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya İlişkin Kaygı Düzeyleri  Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Arş. Gör. Seher DÖNER'in, COVID-19 Salgını Sırasında Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya İlişkin Kaygı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler: Çok Merkezli Web Tabanlı Bir Çalışma" isimli çalışmayı Üniversitenizde öğrenim gören hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerine online olarak anket uygulaması şeklinde yapabilmesi talep edilmektedir.

Bağlantı: https://forms.gle/ySGeCRt1nK1kyWrb6
08.06.2021 Anket - Yürütücü İşlevler Ölçeği'nin Türkçe uyarlama çalışması Değerli katılımcı, Bir araştırma projesine davet edilmektesiniz. Bu çalışma Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Deneysel Psikoloji ABD öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice KAFADAR ve Arş. Gör. Hasibe ARICAN tarafından yürütülen bir araştırmadır. Bu çalışmanın amacı; Yürütücü İşlevler Ölçeği'nin Türkçe uyarlama çalışmasının yapılmasıdır.

Yürütücü İşlevler Ölçeği'nin Türkçe uyarlama çalışması On-line Anket Formu
08.06.2021 TÜBİTAK 1512 - BİGG DÜNYA 2020-2022 yılları 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programının 1. Aşama Faaliyetlerini yürütmek üzere, İTÜ ÇEKİRDEK BİGG ve BİGG DÜNYA iş birliği ile ARI TEKNOKENT PROJE GELİŞTİRME PLANLAMA A.Ş. ve DÜZCE TEKNOPARK A.Ş. uygulayıcı kuruluşlar arasında yer almıştır.
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Program Başvuru - BİGG Dünya
04.06.2021 Çevrim içi kurs Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çevrimiçi olarak düzenlenmesi planlanan kurslara ilişkin detaylar ilgide kayıtlı yazı ile bildirilmektedir.
Kaz Yetiştiriciliği Eğitimi
Uygulamalı Temel ve İleri İstatistik
01.06.2021 Ulusal Öğrenci Fotoğraf Sanal Sergisi Üniversitemiz Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Fotoğrafçılık Kulübü tarafından
14-20 Haziran 2021 tarihleri arasında Online olarak "Uzaktan Uzağa, Gönülden Gönülle Eğitim" konulu bir sergi düzenlenmesi planlanmaktadır.
Söz konusu sergiye ülkemiz genelinde uzaktan eğitim yapan üniversitelerin tüm ön lisans / lisans öğrencileri katılabilecek olup afiş, katılım şartları ve katılım bilgi formu için tıklayınız. 
26.05.2021 Memnuniyet Anketi Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Hasan ŞİMŞEK'e ait ''Fizyoloji Özelinde Uzaktan Eğitim Modeline Karşı Öğrencilerin Memnuniyet Anketi'' ne katılmak için tıklayınız.
26.05.2021 Sigara Bırakma Kampanyası Muğla İl Sağlık Müdürlüğünden alınan ilgi yazıda, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun
(BMYK) 26.01.202l tarihinde yapılan toplantısı ile 202l Yılında tüm kesimlerin katılımıyla "Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği" başlatılması kararı alındığı, toplumda tütün kullanımını azaltmak ve pasif etkilenimi önlemek amacıyla Mayıs 2021 itibarıyla "BAŞARABİLİRSİN" temasıyla sigara bırakma kampanyasının hayata geçirildiği, ayrıca İlimizde görev yapan ve toplumda rol model olan meslek gruplarından (sağlık çalışanı, öğretmen, kolluk kuvveti personeli, asker, hakim, savcı, avukatlar, din görevlisi vb.) başlayarak, diğer kamu kurumu personeline yönelik sigara bırakma kampanyasının İl Müdürlüğünce organize edileceği ve bu personelin sigara bırakmalarını sağlamaya yönelik faaliyetler gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
İlgili Bağlantılar:
- Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri
Sigara Her Nefeste Zarar Veriyor
Hemen Şimdi Sigarayı Bırakın
04.05.2021 2021 Yılı Gençlik Kampları Gençlik ve Spor Bakanlığı; Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gençlerin çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle tanışmalarını temin etmek amacıyla 12 – 13, 14 – 15 yaş grubu ücretsiz deniz, 14 – 15, 16 – 17 ve 18 – 22 yaş grubu ücretsiz doğa kamplarının düzenlenmesi planlanmıştır.
Bu bağlamda; kamp başvuruları gençler tarafından 26 Nisan – 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında adresinden veya E-Devlet aracılığıyla elektronik başvuru https://gencizbiz.gsb.gov.tr yoluyla online olarak yapılacaktır.

Son Güncelleme Tarihi : 05.12.2022 11:36 Okunma Sayısı : 6567

Son Duyurular
-->