Hakkımızda

 
 
Fiziksel Yapısı; Fakültemiz 41.425 m²’lik yerleşkesinde, 3.071 m2 kapalı alana sahip 3 katlı bir binada lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim veren, çağdaş eğitim öğretim olanaklarına sahip, bir eğitim kurumudur.

Tarihçesi; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, 18.04.2001 tarih ve 2001/2351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüksekokul olarak kurulmuş olup, 03.08.2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2016/8969 sayılı “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi” hakkında Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Üniversitemiz Fethiye Sağlık Yüksekokulu kapatılarak yerine Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi açılmıştır. 

Fakültemiz, 2002-2003 Eğitim Öğretim Yılında Hemşirelik Bölümü’nde okuyan 30 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılında Sağlık Memurluğu Bölümü açılmıştır. 02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un geçici 2. maddesi gereğince Sağlık Memurluğu Bölümü, Hemşirelik Bölümü ile birleştirilmiştir.

 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 11.05.2011 tarihli toplantısında Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 20.03.2013 tarihli toplantısında Sağlık Yönetimi ve 12/03/2014 tarihli toplantısında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün açılması uygun bulunmuştur. 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Sağlık Alanında Lisans Tamamlama (Hemşirelik Bölümü)Uzaktan/Örgün Eğitim Programı açılmıştır. 

30.10.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmaması nedeniyle alınan kararla, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişiklik 7/d-2 maddesi uyarınca, Sağlık Memurluğu Bölümü ile Sağlık Yönetimi Bölümü (Sağlık Kurumları Yöneticiliği) kapatılmıştır.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında; Beslenme ve Diyetetik Bölümü 62 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Fakültemizde  Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile 16/01/2019 tarihinde Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, 25/03/2020 tarihinde Gerontoloji Bölümü açılmıştır.

Fakültemizde; Hemşirelik Bölümü ile Beslenme ve Diyetetik Bölümünde lisans eğitiminin verilmesinin yanı sıra, mevcut bölümlerin yüksek lisans eğitim-öğretim faaliyetleri de sürdürülmektedir. 

Kuramsal ve uygulamalı bir eğitim veren Fakülte eğitim-öğretimi, ulusal çekirdek eğitim programı, uluslararası Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) standartları ve Bologna uyum sürecine uygun olarak düzenlenmiştir. Ayrıca fakülte müfredat programı içeriğinde yer alan seçmeli ders çeşitliliği ile ulusal ve çevre ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde genişletilmiş olup; öğrencileri mesleğin gereklerine uygun olarak yetiştirmede yeterli düzeydedir. Ayrıca, Hemşirelik Bölümünün uygulamalı eğitimlerini sahada yapabilmeleri için, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü arasında Fethiye İlçesinde bulunan hastaneler ile diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının ortak kullanım ve işbirliği protokolü imzalanmıştır.
 

Fakültemiz laboratuvarları; 

Hemşirelik Bölümü Uygulama Laboratuvarı: İnsan sağlığını koruma geliştirme tedavi bakım ve rehabilitasyon girişimlerini içeren kuramsal bilginin hümanistik ve etik değerlere uygun bir şekilde beceriye dönüşmesi önemli olup öğrencilerin kuramsal bilgilerini, tamamen aslına benzeyen ortamlarda uygulayarak psikomotor beceriye dönüştürmeleri önemlidir. Bu amaçla mesleki beceri laboratuvarındaki uygulamalar, mesleki esasların kazanılmasında önemli temel oluşturmaktadır. Hemşirelik Bölümü Uygulama ve Araştırma Laboratuvarına  kliniğe en yakın hale getirilmek amacıyla teknolojik malzemeler ve mankenlerle donatılmıştır. Laboratuvarda  simülasyon hasta maketi ve bu maketlerde çalışma olanağı sunan hasta yatağı bulunmaktadır. Laboratuvarda çalışan her bir grup için temel insan gereksinimi uygulamalarına yönelik tıbbi malzemeler, invaziv girişim yapmaya olanak sağlayan parsiyel maket, hastane ortamına yakın olarak düzenlenmiş hasta yatağı ve ekipmanları yer almaktadır. Laboratuvar öğrencilere, hijyenik bakım uygulamaları, oral ve parenteral ilaç uygulamaları, beslenme ve boşaltım sistemi uygulamaları gibi beden sistemlerine özgü hemşirelik uygulamalarını uygulayabileceği ortamı sağlamak üzere düzenlenmiştir. Öğrenciler hasta ile çalışmadan maketler ile gerçeğe en yakın şekilde uygulama yapma olanağı bulmaktadır. Uygulamalar öğretim elemanlarının gözetiminde mankenler üzerinde gerçekleştirilmektedir. 2018 yılında da teknolojik alt yapısını geliştirmek için önemli yatırımlar yapılmıştır.

Ayrıca, Hemşirelik Bölümünün uygulamalı eğitimlerini sahada yapabilmeleri için, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü arasında Fethiye İlçesinde bulunan hastaneler ile diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının ortak kullanım ve işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı: Beslenme bilimiyle ilgili teorik bilgilerle donatılmış olan öğrencilere, Beslenme ve Diyetetik Bölümü müfredatı çerçevesince besin öğelerinin, besin gruplarının, işlevsel besinlerin, besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve servisi aşamalarında besinlerdeki değişimlerin öğretilmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Beslenme alanlarına yönelik nitelikli araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmaları ve obezite, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, kanser, çölyak gibi yetişkin hastalıklarında ve çocuk hastalıklarında önerilen diyet tedavileri ile ilgili uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarda, diyetisyenlik öğrencilerine teorik aşamada öğrendiklerini, uygulamaya geçirebilme fırsatı verilebilmekte, gıdaların besin değerinin ve yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açabileceği hastalıkların incelenebilmesi mümkün olabilmektedir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü müfredatı gereğince gerçekleştirilecek uygulamalar için gerekli donanımda hazırlanması için çalışmaları devam eden laboratuvarda, tezgahların haricinde, protein tayin cihazı, UV spektrofotometre, mikroplaka okuyucu, kül fırını, manyetik karıştırıcılar, etüv, buzdolabı, hassas terazi, homojenizatör, pH-metre gibi ekipmanlar bulunmaktadır. Laboratuvarın mevcut imkanlarının geliştirilmesine ve yeterli alt yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.


Amaç

Eğitim, öğretimin yanı sıra yaşama gençleri hazırlama misyonuna;  Atatürkçü, çağdaş ve evrensel değerlere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin hedefleri ile ulaşma vizyonuna sahip Fakültemiz, birey aile ve toplumun sağlığını koruyan geliştiren, hastalık halinde tedavi bakım ve rehabilitasyonunda bakım verici, eğitici, araştırmacı, danışman olarak görev alacak lisans mezunu sağlık bakım profesyonelleri yetiştirir.