İş Süreçleri

Akademik Takvim İş Süreci
İlk Kayıt İş Süreci
Yatay Geçiş ile Öğrenci Kabulü İş Süreci
İzinli Ayrılma İş Süreci
Belge Düzenleme İş Süreci
Danışman Atama İş Süreci
Ders Açma İş Süreci
Katkı Payı İadesi İş Süreci
Kayıt Silme İş Süreci
Kayıt Yenileme İş Süreci
Kimlik Kartı İş Süreci
Kontenjan Belirleme İş Süreci
Kurum İzinleri İş Süreci
Maddi Hata İşlemlerine İlişkin İş Süreci
Mazeret Sınavı İşlemlerine İlişkin İş Süreci
Mezuniyet İşlemleri Süreci
Muafiyet Sınavı İş Süreci
Önceki Öğrenimin Tanınması İş Süreci
Özel Öğrenci İş Süreci
Öğrenci Dosyası Açma ve Muhafaza Edilmesi İş Süreci
Öğrenci Burs ve Yardımları İş Süreci
Öğrenci Disiplin Soruşturmaları İş Süreci
Sınav Tarihleri ve Katkı Oranlarının Belirlenmesi İş Süreci
Tek Ders Sınavı İş Süreci
Telafi Programı İş Süreci
Yaz Okulu İş Süreci
Azami Öğrenim Süresi İş Süreci

31. Madde le Görevlendirme İş Süreci
35. Madde ile Görevlendirme İş Süreci
39. Madde ile Görevlendirme İş Süreci
40-a Maddesine Göre Ders Görevlendirmesi İş Süreci
Bilim Jürisi Belirleme İş Süreci
Disiplin Soruşturması İş Süreci
Doktor Öğretim Üyesi Atama İş Süreci
Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama İş Süreci
Ön Değerlendirme Komisyonu Oluşturma İş Süreci
Özlük İşleri İş Süreci

Öğretim Elemanı Atama İş Süreci

Bölüm Kurulu Kararları İş Süreci
Yurtiçi ve Yurtdışı Yolluk Ödemelerine İlişkin İş Süreci
Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli ve Yıl Sonu Hesabı İş Süreci
Satınalma İş Süreci
Jüri Üyeliği Ücretinin Ödenmesi İş Süreci
Hurdaya Ayırma İş Süreci
Maaş Ödemesi İş Süreci
Ekders Ödemeleri İş Süreci
Yıllık Bütçe Hazırlama İş Süreci