Yönetim

 
DEKAN
Prof. Dr. Fatmagül YUR
   
DEKAN YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Derya ALKAN
   
FAKÜLTE SEKRETERİ
Özet DORUM