Yönetim

 
DEKAN V.
Prof. Dr. Ali SÜLÜN
 
DEKAN YARDIMCISI
Doç. Dr. Özcan AYGÜN
 
FAKÜLTE SEKRETERİ
Özet DORUM