Yönetim

 
DEKAN
Prof. Dr. Fatmagül YUR
   
DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Derya ALKAN Dr. Öğr. Üyesi Özcan AYGÜN
   
FAKÜLTE SEKRETERİ
Özet DORUM 
 
 
>