Kurullar/Komisyonlar

Birim Düzeyinde Kurul/Komisyonları Listesi

KALİTE KOMİSYONU

 • Prof.Dr. FATMAGÜL YUR - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi DERYA ALKAN - Üye
 • Doç.Dr. GONCA KARAYAĞIZ MUSLU - Üye
 • Fakülte Sekreteri ÖZET DORUM - Üye
 • Doç.Dr. PINAR ÇİÇEKOĞLU ÖZTÜRK - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi NİLGÜN ÖNCÜL - Üye

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU (HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ)

 • Doç.Dr. GONCA KARAYAĞIZ MUSLU - Başkan
 • Doç.Dr. ÖZCAN AYGÜN - Üye
 • Doç.Dr. PINAR ÇİÇEKOĞLU ÖZTÜRK - Üye

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU (BESLENME VE DİYETETİK)

 • Prof.Dr. FATMAGÜL YUR - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi DERYA ALKAN - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi NİLGÜN ÖNCÜL - Üye

KANTİN, KAFETERYA VE YEMEKHANE DENETLEME KOMİSYONU

 • Fakülte Sekreteri ÖZET DORUM - Başkan
 • Bilgisayar İşletmeni CENGİZ PALA - Üye
 • Şef BENGÜ ÖZEL - Üye

ÖĞRENCİ SOSYAL ETKİNLİK BELGESİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 • Doktor Öğretim Üyesi DERYA ALKAN - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi GAZİ CONTUK - Üye
 • Öğretim Görevlisi HATİCE BAĞCI - Üye
 • Öğretim Görevlisi ELVAN ŞAŞMAZ TÜRKMEN - Üye
 • Öğr.Gör.Dr. SİBEL ERDEM - Üye

DANIŞMA KURULU

 • Prof.Dr. FATMAGÜL YUR - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi DERYA ALKAN - Üye
 • Doç.Dr. GONCA KARAYAĞIZ MUSLU - Üye
 • Şengül SOYSAL - Üye
 • Burcu CENGİZ - Üye
 • Hatice Hande ELDEMİR - Üye
 • Tuğba YILDIRIM - Üye
 • Ezel İLHAN DEMİRBAŞ - Üye
 • Fakülte Sekreteri ÖZET DORUM - Raportör

BURS KOMİSYONU

 • Doktor Öğretim Üyesi DERYA ALKAN - Başkan
 • Öğretim Görevlisi HATİCE BAĞCI - Üye
 • Öğretim Görevlisi SULTAN TUTKU BUDAK ÖZALP - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni İLKAY AYDEMİR - Üye

FSBF HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ TESPİT VE UYGULAMA KOMİSYONU

 • Doç.Dr. ÖZCAN AYGÜN - Başkan
 • Doç.Dr. GONCA KARAYAĞIZ MUSLU - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi GAZİ CONTUK - Üye
 • Öğr.Gör.Dr. HALİSE TAŞKIN DUMAN - Üye
 • Öğretim Görevlisi HATİCE BAĞCI - Üye

YATAY DİKEY AF UYUM KOMİSYONU (HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ)

 • Doç.Dr. PINAR ÇİÇEKOĞLU ÖZTÜRK - Başkan
 • Öğr.Gör.Dr. HALİSE TAŞKIN DUMAN - Üye
 • Öğr.Gör.Dr. CEMİL YAVUZ - Üye
 • Öğr.Gör.Dr. NURTEN DENİZHAN KIRCAN - Üye

YATAY DİKEY AF UYUM KOMİSYONU (BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ)

 • Doktor Öğretim Üyesi DERYA ALKAN - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi NİLGÜN ÖNCÜL - Üye
 • Öğr.Gör.Dr. SİBEL ERDEM - Üye

ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 • Prof.Dr. FATMAGÜL YUR - Başkan
 • Doç.Dr. GONCA KARAYAĞIZ MUSLU - Üye
 • Doç.Dr. NECAT TOĞAY - Üye

MUAYENE KABUL KOMİSYONU

 • Doktor Öğretim Üyesi DERYA ALKAN - Başkan
 • Bilgisayar İşletmeni NURİYE YONGACI - Üye
 • Bilgisayar İşletmeni CENGİZ PALA - Üye

PİYASA ARAŞTIRMA KOMİSYONU

 • Öğretim Görevlisi İSMAİL BAĞCI - Başkan
 • Fakülte Sekreteri ÖZET DORUM - Üye
 • Şef BENGÜ ÖZEL - Üye

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

 • Prof.Dr. FATMAGÜL YUR - Başkan
 • Doktor Öğretim Üyesi DERYA ALKAN - Üye
 • Doç.Dr. GONCA KARAYAĞIZ MUSLU - Üye
 • Prof.Dr. MUSTAFA SAATCI - Üye
 • Prof.Dr. ALİ SÜLÜN - Üye
 • Prof.Dr. ŞABAN KORDALI - Üye
 • Doç.Dr. İSMAİL TOYĞAR - Üye
 • Fakülte Sekreteri ÖZET DORUM - Raportör

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU (GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ)

 • Prof.Dr. FATMAGÜL YUR - Başkan
 • Doç.Dr. İSMAİL TOYĞAR - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi FURKAN BİLEK - Üye