Öğrenci Panosu

Bu sayfa sık güncellenmektedir. Öğrencilerimizin belirli aralıklar ile bu sayfayı kontrol etmelerini rica ediyoruz.
 
Duyuru Tarihi Konusu İçerik
22.04.2024 2024 Verimlilik Proje Ödülleri Tanıtım Ve Bilgilendirme Toplantıları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından; verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımın artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacına yönelik olarak her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” düzenlenmektedir. 2014 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen organizasyona gösterilen ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Hem özel sektör işletmelerinin hem de kamu kurum ve kuruluşlarının başvuru yapabildiği yarışmada dereceye giren proje sahiplerine verilecek ödüller Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından takdim edilmektedir.
Toplantı Afişini indirmek için tıklayınız.
Verimlilik Proje Ödülleri Web Sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
11.03.2024 22. Devlet Türk Sanatları Yarışması T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmesi planlanan "22.Devlet Türk Sanatları Yarışması"na ilişkin bilgi ve şartnameye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Link: https://gorselsanat.ktb.gov.tr
27.02.2024 Öğrenci Bilgi Sistemi
Ders Bilgi Paketi Çıktıları
Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminde öğrencilerin ilgili kurumlara vermek üzere öğrenimgörmüş oldukları derslere ilişkin ders öğrenim çıktılarını https://obs.mu.edu.tr/oibs/bologna/ adresinden karekodlu şekilde ulaşılabilmekte ve çıktısı alınabilmektedir.
27.02.2024 Anket Çalışması "Meta-Yapay Zeka Okuryazarlığı"  Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının "Meta-Yapay Zeka Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”
Link:  https://forms.gle/zAVPcVMNsm9wd8Xx5
05.12.2022 Anket
"Kastamonu Mutfağına Hızlı Bir Bakış"
Kastamonu Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünün ilgi yazısı ile Tabiat, Kültür, Tarih, İnanç, Kış ve Deniz Turizmi gibi alanlarda güçlü potansiyeli olan kadim şehir Kastamonu ilinin Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri adaylığı için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kastamonu mutfağının ülkemizde bilinirliğini ölçmek üzere hazırlanmış ola anket 23 Aralık 2022 tarihine kadar ulaşılabilir.
Link: "https://forms.gle/ZcJvcZcaKG3Vbe986"
11.10.2022 Anket Bilgi Teknolojileri ve Sosyal İletişim Kurumu Bakanlığının "Öğretmen, Öğrenci ve Ebeveynlere Yönelik İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Becerilerinin Ölçülmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Saha Çalışması" projesi başlatılmış, Proje kapsamında yapılacak çalışmalardan biri de "Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İletişim Becerileri ve Sosyal Kaygı Durumları ile İlişkisinin İncelenmesi" çalışmasıdır. Bu çerçevede düzenlenen ankete aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilmektedir.
https://forms.gle/2BRUN3xJxELYJwvS9
03.10.2022 Bozok Akademi Tanıtımı Kitlesel Çevrimiçi Açık Ders platformu olan Bozok Akademi isteyen herkese açık ve ücretsiz bir öğrenme olanağı sunmaktadır. Bu doğrultuda, e-devlet şifresine sahip olan herkes, internet erişimi olan her ortamda Bozok Akademi'de yer alan derslere kayıt olabileceklerdir. Dersleri başarıyla tamamlayan katılımcılar ders tamamlama belgesi almaya hak kazanacaklardır. Bozok Akademi'de dersler 03.10.2022 tarihinde başlayacak olup, derslere kayıtlar devam etmektedir.
Açılmış olan dersleri incelemek ve kayıt olabilmek için https://akademi.bozok.edu.tr adresi ziyaret edilebilmektedir.
03.10.2022 Sıtkı Koçman Vakfı Burs Başvuru Duyurusu 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde de SKV Burs, Destek ve Ödül Yönergeleri şartlarını taşıyan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere burs verecektir.
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı bursları için başvurular  01 - 31 Ekim 2022  tarihleri arasında yapılacaktır. Muğla ilçelerinde okuyan öğrenciler müracaatlarını eğitim gördüğü Okul Yönetimi aracılığı ile ya da posta yolu ile Vakfa göndereceklerdir.
Bursla ilgili duyuru Vakfın resmi internet sitesi olan www.sıtkıkocmanvakfı.org.tr adresinde yayınlanmış olup, öğrencilerimiz buradan gerekli formlara ve bilgilere ulaşabilirler.
29.09.2022 Jean Monnet Burs Programı 2023-2024 Akademik Yılı Başvuruları Jean Monnet Burs Programının 2023-2024 akademik yılına ilişkin başvurular 12 Eylül 2022 tarihinde başlamıştır. Başvurular 15 Kasım 2022 tarihinde sona erecektir.
Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
2023-2024 akademik yılında 160 civarında kişinin yararlanabileceği Jean Monnet Burs Programı kapsamnda kamu sektörüne %50, üniversitelere %30, özel sektöİe ise %20 oranında kontenjan aynlmıştır, Bursun kapsamı, başluru koşullan ve sınav süirecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeler Avnıpa Birliği Başkaılığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monoet Bıırs Programının (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinde yer almaktadır.
28.09.2022 Vehbi Koç Vakfı Burs Duyurusu Üniversitemiz öğrencisi olup, Vehbi Koç Vakfı bursları kapsamında 20 adet lisans bursu tahsisedildiğine (geçmiş yıllarda burs almış ve bursu devam etmekte olan öğrenciler bu sayıya dahil olacağı) dair Vehbi Koç Vakfı Başkanlığından alınan ilgi yazı ekte gönderilmektedir (KVKK Kapsamına girdiğinden yayınlanmadı, Öğrenci Bürosundan Bilgi alabilirsiniz.)
Burs başvuruları ve mevcut bursiyerlerin bilgi güncellemeleri ile başvuru belgeleri 19 Eylül - 07 Ekim 2022 tarihleri arasında onlineolarak https://www.vkv.org.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır.

İlgili yazı için tıklayınız.
20.09.2022 Türk Eğitim Vakfı Burs Duyurusu Türk Eğitim Vakfının öğrencilere 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Eğitim (Yükseköğretim) Bursu, Üstün Başarı Bursu ve Üstün Başarı Sanat Bursu ile ilgili duyuru metinleri aşağıdadır.
Başvuru için: http://burs.tev.org.tr/ 
Başvuru Tarihleri: 12 Eylül- 2 Ekim 2022.

Ek-1 TEV ÜBB Sanat Bursu Duyurusu 2022-2023
Ek-2 TEV Üstün Başarı Bursu Duyurusu 2022-2023
EK-3 TEV Eğitim (Yükseköğrenim) Bursu Duyurusu 2022-2023
05.09.2022 TESYEV Burs Duyurusu Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Yüksek Öğrenim Öğrencileri TESYEV Bursu Duyurusu
(TESYEV bursu karşılıksızdır. TESYEV bursiyerliği için aday olma şartları; 1. Engel durumu % 40 ve daha yukarı derecede olmalıdır. 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.... devamı duyuru metnindedir.)
Formlar eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı ve ekinde istenilen belgelerle birlikte 14 Ekim 2022 tarihine kadar Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilesi gerekir.

- Duyuru Metni
- Taahütname
- Başvuru Formu
11.08.2022 Eğitim, Bilimselgezi, Atölye, Sergi, Çalıştay, Fidan Dikimi İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi Projesi
https://iklim.kastamonu.edu.tr/
11.08.2022 Anket Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gül ÖNCEL tarafından hazırlanan; "Elektronik Atık Farkındalığının Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Davranışları Üzerindeki Etkisi" isimli çevrimiçi anket bağlantısı: https://tr.surveymonkey.com/r/TurkeyRecycling
06.07.2022 Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor
(Y³)
Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y³) Programı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başta yapay zekâ olmak üzere yenilikçi yazılım teknolojilerinde savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu kritik alanlarda yetkinliğini belgelemek isteyen araştırmacı, akademisyen ve firmalara fırsat vererek ilgili alanlarda kabiliyet haritasının genişletilmesi amacıyla başlatılmıştır. Yarışmalarda yüksek performans gösteren katılımcılarla SSB bünyesinde gerçekleştirilen projelerde ortak çalışmalar yürütebilmesi hedeflenmektedir.
Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y³) 3. Dönem yarışmaları kapsamında; Simülasyon ortamında kara ve hava araçları için geliştirilen pekiştirmeli öğrenme algoritmalarının yarışacağı “Pekiştirmeli Öğrenme Tabanlı Sürü Stratejisi Geliştirme Yarışması” Sentetik veri üretme algoritmaları yarışacağı “Üretici Çekişmeli Ağlar (GAN) ile Sentetik Veri Üretme Yarışması” Geniş alan gözetleme kamera görüntülerinden hareketli hedeflerin takibi için güzergâh birleştirme algoritmalarının yarışacağı “Hareketli Hedef Takibi için Güzergâh Birleştirme Yarışması” için başvurular başlamıştır.
Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2022
Başvuru Adresi: https://y3.ssyz.org.tr/ 
06.07.2022 Anket:
Sağlıklı Beslenme Bir Tercih mi Yoksa Ekonomik mi?
Bu anket formu, “Sağlıklı Beslenme Bir Tercih mi Yoksa Ekonomik mi?: Tüketicilerin Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Niyetleri Üzerine Kapsamlı Bir Model Önerisi” adlı makale çalışması için hazırlanmıştır.
Dr. Öğr. Üyesi F. Görgün DEVECİ
Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Sena GÜLTEKİN
Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü, İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı
Çalışmaya ait Google Formlarda oluşturulan online anket linki: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHht0X7zZtEkXLkwE1V-OuNh6W_I5kYow0ix02nOFztd6wHA/viewform
17.06.2022 İklim Krizi Farkındalığı Anketi Sevgili öğrenci arkadaşımız, çevre kirliliği ve İklim krizi günümüzde sağlığımızı, geleceğimizi tehdit eden en önemli sorunlardır. Bu konuya dikkat çekmek için Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencilerimizle "İklim krizinin sağlığımız ve çevremize etkileri" konulu ÖÇM kapsamında planladığımız “Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Çevre SorunlarıVe İklim Krizi İle İlgili Farkındalıklarının Değerlendirilmesi. Anket Çalışması”  başlıklı anketimize katılımınız bizi mutlu edecektir.
 
 Ortalama 5 dakikanızı alacak bu anketle üniversitemiz öğrencilerinin iklim krizi ile ilgili farkındalıklarını araştırmayı amaçladık. Anket sonunda elde edeceğimiz bilgiler bize bundan sonra iklim krizi ile ilgili yapacağımız etkinlikler için yol gösterici olacaktır. Anketimize katılmanız projemizin devamı için bize yardımcı olacaktır. Katılımınız için teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Sebahat GENÇ - Proje Yürütücüsü - MSKÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD
 Ankete ulaşmak için bağlantıyı tıklayınız!
Link:  https://docs.google.com/forms/d/1KBDdYFn7ECXWPP7wVmEINXJh5vecuS8B2sM2i8ywQv4/viewform?edit_requested=true
07.04.2022 2022 Yılı Gençlik Kampları Muğla Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2022 Yılı Gençlik Kampları Konulu Yazı;
Gençlerin çeşitli sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerle tanışmalarını temin etmek gençlerin serbest zamanlarının çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Bakanlığımızca "2022 Yılı Gençlik Kampları" düzenlenecektir.
1 - 2022 Yılı Gençlik Kampaları Uygulama Talimatı (22 Sayfa)
2 - 2022 Yılı Kamp Dönemleri ve Kontenjanları
05.04.2022 14. Uluslararası MEB ROBOT Yarışması Başvuruları Başladı 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması, bu yıl 13-16 Haziran 2022 tarihleri arasında Şanlıurfa’da GAP Arena Spor Salonu ve Yerleşkesinde yapılacaktır. Yarışma, “Göbeklitepe” teması ve “Ahican Tarihin Sıfır Noktasında” sloganıyla 12 kategoride gerçekleştirilecektir.
Ortaokul, lise ve yükseköğretim öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya başvurular 7 Mart 2022 tarihinde başlamıştır. Detaylı bilgi ve başvuru için robot.meb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
14.03.2022 Gençler Adriyatikten Çin seddine kendinizi keşfetmeye hazır mısınız? Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı
Detaylı bilgi ve kayıt için: www.tudva.org

Mustafa Kemal Atatürk: Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim dostumuzun idaresinde dili, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür... İnanç bir köprüdür... Tarih bir köprüdür... Köklerimize inmeli ve onların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekir. (29 Ekim 1933, Çankaya Köşkü)
 
10.03.2022 Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları İlgililerin 15 Mart 2022 tarihine kadar https://gencizbiz.gsb.gov.tr e-posta adresine başvuru formlarını göndermeleri veya 11. madde de yer alan belirli kategorilerde sorumlu iletişim bilgileri verilen gençlik liderleri ile iletişim sağlamaları rica ederiz.

1 - Ses Yarışması Talimatnamesi (19 Sayfa)
2 - Şiir Okuma Yarışması Talimatnamesi (14 Sayfa)
3 - Tiyatro Yarışması Talimatnamesi (18 Sayfa)
4 - Bilgi Yarışması Talimatnamesi (17 Sayfa)
5 - Münazara Ligi Talimatnamesi (21 Sayfa)
Afişler
6 - Bilgi Yarışması Afiş
7 - Münazara Yarışması Afiş
8 - Ses Yarışması Afiş
9 - Şiir Yarışması Afiş
10 - Tiyatro Yarışması Afiş
11 - Sorumlu Gençlik Liderleri İletişim Bilgileri - Öğrenci Bürosundan bilgi alabilirsiniz.
09.03.2022 TÜBİTAK 1512 BİGG AKDENİZ TÜBİTAK’tan Yenilikçi İş Fikirlerine 200.000 TL sermaye desteği.
2022-1 Çağrı Dönemi Başvuruları Başladı.
Detaylı Bilgi ve Başvuru: http://bigg.akdeniz.edu.tr/
08.03.2022 İnsan Hakları Projesi (Güncelleme) İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk Projesi; Proje ve sertifika program uygulamaları hakkında geniş bilgiye aşağıya linkleri çıkarılan web sitelerinden ulaşılabilmektedir.
Proje Bilgi Linkleri:
https://birimler.atauni.edu.tr/insan-haklari-ve-siddetle-mucadele-bilincini-guclendirmeuygulama-ve-arastirma-merkezi/ (*10.03.2022 - ulaşılabilir değil)
https://insanhaklari.mcbu.edu.tr/
http://www.hegemvakfi.org.tr/
https://sosyalarabuluculuk.org/
08.03.2022 Afiş Yarışması -  Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme  Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin uyuşturucuile mücadele alanında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla, üniversite öğrencilerine yönelik "Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Afiş Yarışması" düzenlenmiştir.
Ödüller:
1.lik Ödülü; ---- 15.000 TL
2.lik Ödülü; ---- 10.000 TL
3.lük Ödülü; ---- 5.000 TL
2 Mansiyon Ödülü --- 2500’er TL
Yarışmacıların eserlerini şartnamenin 6. maddesinin e bendine uygun bir şekilde, 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 18.45’e kadar www.narkoyarisma.com adresinden tarafımıza göndermeleri gerekmektedir.
Ekler::
1- Şartname
2- Afiş
04.03.2022 Kısa Film Yarışması Yarışmanın Adı: Kahramanlık Destanları
Şehrimin Kahramanı - Şehrimin Şehidi
Yarışmanın Konusu: 81 İlden 81 Şehidimizin kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı www.kahramanlikdestanlari.org internet sitesinde bulunan ‘Kahramanlık Destanları’ kitabında yer alan şehitlerimizin hikayeleri.
https://kahramanlikdestanlari.org/
04.03.2022 BİGG DÜNYA Programı yeni dönem başvuruları başladı! Akıllı Ulaşım, Enerji ve Temiz Teknolojiler, Akıllı Üretim Sistemleri, İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık
ve İyi Yaşam, Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme alanlarında iş fikri olan girişimcilere ön ödemeli 200.000
TL hibe desteği sağlayan TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programının 1. aşama faaliyetlerinin
yürütüldüğü ve desteklendiği, BİGG DÜNYA Programı yeni dönem başvuruları başladı!

Daha fazla bilgi ve başvuru için: https://biggdunya.com/
03.03.2022 Düzce Üniversitesi "İstihdam Meleği" Projesi Düzce Üniversitesi "İstihdam Meleği" projesi ile mesleki eğitime yalnızca iş yeri eğitimi ve/veya staj kapsamında değil, bire bir Öğrenci-Firma eşleşmesi bakış açısıyla bütüncül yaklaşan yeni ve farklı bir model hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
Broşür için tıklayınız.
Resmi Yazı için tıklayınız.
web sayfası: https://duzce.edu.tr/diger/istihdammelegi/7588/genel-bilgi
22.02.2022 TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) Tanıtımı Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğünce 02.03.2022 Çarşamba günü saat 14.00'de çevrimiçi olarak "TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı ((BİGG) )Tanıtımı, TeknoparkBilgilendirmesi ve Tecrübe Paylaşımı Etkinliği" düzenlenecektir. BİGG Destek Programı ilegirişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdamyaratmapotansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerindesteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır. İlgili etkinliğe katılım için 02.03.2022 Çarşamba günü saat 10.00'a kadar https://forms.gle/P368fuj6q7FX9dtd7 adresinden kayıt formunun doldurulması gerekmekte olup, kayıt yaptıran katılımcılarımıza online katılım linki e-posta ile gönderilecektir.
Afiş
22.02.2022 Karbon Yakma Yağ Yak - Bisiklet Etkinliği Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ve İlimiz Valisi Sayın Orhan TAVLI ile Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Hüseyin ÇİÇEK'in katılacakları "Bisiklet Etkinliği" Programı aşağıda sunulmuştur

Başlama Tarih/Saati :26 Şubat 2022 - 10:00
Başlangıç Yeri :         Fethiye sahil bandı Türk Büyükleri Anıtı önü
Varış Yeri :                 Fethiye Beşkaza Yerleşkesi.
17.02.2022 Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 21-22 Mart 2022 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı etkinliği EgeÜniversitesinin ev sahipliğinde ve Üniversitemizin de katkılarıyla İzmir Fuar alanında gerçekleşecek EgeBölgesi Kariyer Fuarında, paydaş olarak belirlenen Üniversitelerin yanı sıra iş dünyasından firmalar da sponsor veya katılımcı olarak yer alacaklardır.
Etkinliğe katılmak isteyen öğrenci ve mezunların https://www.yetenekkapisi.org/register webadresi ile hizmet veren Yetenek Kapısı platformuna kayıt olmaları ve platform üzerinden Ege Bölgesi Kariyer Fuarına katılım başvurularını yaparak QR kodu almaları gerekmektedir.
17.02.2022 Yeniden Asya Sertifikalı Eğitim Programı Duyurusu Yeniden Asya Girişimi kapsamında, Asya coğrafyasının jeo-stratejik ve jeo-ekonomik açıdan artan önemi ışığında, genç kuşaklarda bu konuda farkındalık oluşturulmasına ve Asya konusunda insan kaynağı havuzu oluşumuna katkı sağlamak amacıyla; Bakanlıkları Asya Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı işbirliğiyle üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim programı düzenleneceği bilgisi iletilmektedir.
Yeniden Asya Sertifikalı Eğitim Programı web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
- Duyuru metni
- Afiş
- Dilekçe örneği
- Başvuru Formu
- Eğitim Programı
- Rıza Beyanı
- Aydınlatma Metni
11.02.2022 KTÜ 
TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek (BİGG) Programı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek (BİGG) Programı’na ön başvurular 14 Mart 2022 tarihine kadar devam edecektir.

Detaylı bilgi ve başvuru için: https://bigg.ktu.edu.tr/
Son Başvuru tarihi: 14.03.2022
01.02.2022 Bilge Fikirler Yarışması Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi öncülüğünde 20-21.05.2022 tarihlerinde , ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin; ormancılık, hayvancılık, tarım ve madencilik temalarında fikirlerinin desteklenmesi amacıyla yapılması planlanan MSKÜ Bilge Fikirler Yarışmasına 31.03.2022 tarihine kadar (http://mskubilgefikirler.org/) web sayfasından başvurulabilecektedir.
26.01.2022 Teknofest 2022 Bir yıl İstanbul bir yıl Anadolu’nun başka bir şehrinde düzenlenen Teknofest beşinci yılında Samsun’a taşınmaktadır. 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bir parçası olmak ve yarışma başvurularını gerçekleştirmek için teknolojiye ilgi duyanlar https://www.teknofest.org/tr/ adresine davet edilmektedir. 
Yarışmalara başvuru için belirlenen son tarih: 28 Şubat 2022
21.01.2022 TeestDaF Dijital TestDaF sınavı TestDaF (Yabancı dil sınavı olarak Almanca) ileri düzeyde bir dil sınavdır (B2 / C1). Almanyada üniversite eğitimi almak isteyenlerin bir lisans veya yüksek lisans programına kabul alabilmesi için yeterli dil becerisine sahip olduklarını belgelemeleri gerekir.
Bunu TestDaF sınavı ile belgeleyebilirsiniz. Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, TestDaF için lisanslı bir kurumdur. Kurumumuzda her yıl dijital TestDaF sınavı düzenlenmektedir.
 Daha Geniş Bilgi ve sınav tarihleri için: http://www.ydyo.hacettepe.edu.tr/tr/menu/testdaf_-209 ziyaret edebilirsiniz.

Son Güncelleme Tarihi : 15.05.2024 16:56 Okunma Sayısı : 1598

Son Duyurular